Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förstudie om förutsättningar för utveckling av norra Gotland

Region Gotland tog 2018 fram en förstudie om utveckling av norra Gotland. Studien fångar upp och identifierar möjligheter såväl som utvecklingsbehov på norra Gotland. Den är till nytta både för Region Gotland och andra utvecklingsaktörer som har intresse i och spelar en roll för norra Gotlands utveckling.
Förstudien är framtagen i samverkan med Uppsala universitet Campus Gotland.