Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Enhetschef Pernilla Olsson (i mitten) stämmer av läget med Åsa Svensson,  ledningssjuksköterska.

Akutmottagningen på väg mot ”Nya Akuten"

Tjugofyra timmar per dygn sju dagar i veckan tar fem sjuksköterskor, en undersköterska och AT-läkare från medicinska och opererande specialiteter hand om patienter som kommer till akutmottagningen.

En sjuksköterska eller undersköterska bemannar receptionen, där patienter tas emot, och en sjuksköterska är ledningssjuksköterska på expeditionen. AT-läkarna har i sin tur erfarna specialistläkare som stöd i form av bakjour.

- Trots att vi är en liten akutmottagning ska mina medarbetare kunna ta hand om allt från den primära vården till intensivvårdspatienten. Det ställer stora krav på en bred kompetens inom akutsjukvård, lösningsfokus samt skinn på näsan bland medarbetarna, berättar enhetschef Pernilla Olsson när hon tillsammans med verksamhetschef Charlotte Kaviani tar emot mig på akuten. Deras upplevelse är att det inte är så många inom sjukvården som förstår akutmottagningens uppdrag.

- Man måste kunna ställa om sig snabbt från att ta hand om mindre akuta åkommor så som halsont till hjärtstopp eller allvarliga olyckor där t ex barn är involverade - och mitt uppe i det hela ta hand om en stökig och hotfull individ i väntrummet, berättar Charlotte Kaviani, verksamhetschef på Akutmottagningen. Hot och våld ökar tyvärr och ibland får vi stötta personal som utsatts på helger och kvällar, säger hon.

Under mitt besök är det rekrytering av sjuksköterskor, både fastanställningar och vikarier inför sommaren, som fyller enhetschefens tankar utöver planering av den dagliga verksamheten. Samtidigt har både Pernilla och Charlotte ett öga framåt inför den väl behövliga om- och tillbyggnaden av akutmottagningen, projektet ”Nya akuten”. Läs mer om det projektet längre ner på sidan.

Expedition

Bild på expeditionen på akuten

Sjuksköterskan  Veronica Mäki (t v) bemannar den här dagen kassan och kollegan Åsa Svensson är ledningssjuksköterska.

Båda två ser fram emot om- och tillbyggnaden av akuten:
- Det är helt enkelt för trångt och otympligt för att kunna jobba på ett sätt som möter dagens krav på patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Akutrum

Bild från akutrum på Akutmottagningen

Sjuksköterskan Daniel Holmberg i färd med att göra en EKG-undersökning i akutens akutrum. Målsättningen med "Nya Akuten" är att få två akutrum.

Akutsekreterare

Bild på akutsekreterare på Akutmottagningen

Medicinsk sekreterare, Helena Franzén, har arbetat som akutsekreterare i 1 ½ år men har varit verksam på lasarettet sedan 1989 inom en rad olika enheter. Patientjournaler och logistik kring sjukresor är en del av akutsekreterarens arbetsuppgifter.
 

På väg mot "Nya Akuten"

Bild från väntrummet på akuten

Pernilla Olsson flankeras av överläkarna Eva Zeisig (t v) och Charlotte Kaviani i det ombyggda väntrummet, där de bland annat testar nya möbler och övrig möblering inför ombyggnaden av akuten.

Om- och tillbyggnaden handlar inte om att kunna ta emot fler patienter. Det understryker både Pernilla och Charlotte.

- I samband med om- och tillbyggnaden av akutmottagningen ska nya arbetssätt utvecklas för att minska tiden patienterna blir liggande på akuten innan de välkomnas till den avdelning där de läggs in för fortsatt vård, säger Charlotte Kaviani.

- Den nya akutmottagningen möjliggör både en ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö, säger Pernilla Olsson. Det ska ge förutsättningar för rätt vård i rätt tid på rätt plats genom ett säkert, tryggt och effektivt flöde, säger hon.

Bild på läkare som går i en korridor på akuten.
Charlotte Kaviani (t v) går tillsammans med ST-läkare Julia Gitchamo-Norrström genom en trång korridor på akuten belamrad med utrustning samt hjälpmedel.

Charlotte och Pernilla berättar att byggnationen ska ske med verksamhet i oförminskad drift och all planering sker i dialog mellan byggprojekt och verksamheten:

- Akutmottagningen ska ha öppet och vara tillgänglig som vanligt dygnet runt under byggprojektet. Det känns tryggt att samordning och dialog mellan byggprojekt och verksamhet har högsta prioritet. Dialogen inleddes redan efter att beslutet om ombyggnad togs och kommer att fortsätta under hela byggperioden. Den första fasen inleddes med en fördjupad förstudie och projektering baserat på det behov och det flöde som vi tagit fram i gränsdragning och ansvarsfördelning mellan fastighets- och verksamhetsområdet.

Slutlig tidplan och budget kommer att fastställas under fas 1, vilken förväntas pågå hela 2019. Förhoppningen är en byggstart i början av 2020.