Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetet med Klart Vatten fortsätter till sju nya socknar

Publicerad 2019-04-08 10:11
Nu fortsätter Klart Vattens arbete till sju nya socknar. Utskick för att inventera Gotlands enskilda avlopp går ut till boende i Follingbo, Hejdeby, Lokrume, Martebo, Träkumla, Visby och Västerhejde.

Klart Vatten arbetar med att uppmärksamma och informera fastighetsägare om vad som krävs för att åtgärda enskilda avlopp så att de uppfyller dagens krav på rening. Genom att förbättra avloppssituationen kan vi förbättra Gotlands dricksvatten och samtidigt bidra till att minska övergödningen av Östersjön.

Om Klart Vatten
Arbetet med att inventera Gotlands cirka 14 000 enskilda avlopp påbörjades 2010. I och med det utskick som nu går ut, har nästan 8000 fastigheter i 66 socknar inventerats. Utskicket är startskottet för arbetet i berörda socknar och senast fyra år efter startdatum förväntas alla avlopp i socknen vara åtgärdade och/eller godkända.

Vid frågor vad som gäller för ditt avlopp, kontakta Klart Vatten på telefon 0498-26 95 90 (telefontid vardagar klockan 9.00-12.00) klartvatten@gotland.se eller på våra dropin-tider i rådhuset på Visborg, Visby, tisdagar klockan 10.00-12.00 och torsdagar klockan 13.00-15.00.