Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Under april får nya socknar utskick från Klart Vatten

Ett 500-tal fastigheter med enskilt avlopp i socknarna Follingbo, Hejdeby, Lokrume, Martebo, Träkumla, Visby och Västerhejde,

Ett 500-tal fastigheter med enskilt avlopp i socknarna Follingbo, Hejdeby, Lokrume, Martebo, Träkumla, Visby och Västerhejde, får under nästa vecka utskick från Klart Vatten-gruppen på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Detta är det 16:e utskicket som Klart Vatten gör sedan arbetet med att inventera Gotlands 14 000 enskilda avlopp påbörjades 2010. Efter detta utskick har nästan 8000 fastigheter i 66 socknar på Gotland inventerats. Fyra år från första utskicket förväntas alla avlopp i en socken vara åtgärdade och godkända.

 

Vid frågor, tveka inte att kontakta Klart Vatten!

Tel 0498-269590 (9:00-12:00), epost klartvatten@gotland.se, drop-in tider för besök i rådhuset Visborg; tisdagar 10:00-12:00 och torsdagar 13:00-15:00.