Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Invigning av Meröppet på Roma bibliotek

Publicerad 2019-04-05 14:07
Idag invigdes Gotlands första meröppna bibliotek med bandklippning av Fredrik Gradelius, ordförande i Region Gotlands kultur- och fritidsberedning. Roma bibliotek är nu, som ett av i framtiden flera gotlandsbibliotek, även möjligt att besöka utöver ordinarie öppettider.

Invigningsceremonin bjöd på både bandklippning, tal samt dricka och tilltugg till alla besökare.

- Vi hoppas att många vill bli Meröppet-användare och att biblioteket blir en naturlig träffpunkt. Man kan använda det meröppna biblioteket till att låna böcker, läsa, umgås, studera, hålla bokcirklar med mera säger Sara Rosberg, verksamhetsansvarig bibliotekarie vid Roma bibliotek

Roma bibliotek utökar nu sin tillgänglighet genom att erbjuda besökare, över 18 år, behörighet till Meröppet. Allt som behövs är en pin-kod och bibliotekskortet för att komma in och besöka biblioteket även när det är obemannat, exempelvis på morgnar, kvällar och helger. 

Under invigningen var första tillfället som besökare kunde få hjälp att bli Meröppet-användare. Fortsättningsvis kommer det vara möjligt att registrera sig som användare genom att besöka Roma bibliotek under ordinarie öppettid.

- Det meröppna biblioteket skapar en större tillgänglighet för våra besökare, säger Sara Rosberg. Meröppna bibliotek finns på många platser i Sverige, nu var det dags för oss, och det tycker vi känns väldigt positivt.

 

Mer information om Meröppet finns på bibliotekets hemsida: http://bibliotek.gotland.se/roma