Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

E-hälsa definition

E-hälsa börjar bli ett allmänt begrepp, men begreppet är brett och kan i olika sammanhang och för olika personer betyda olika saker. För att förstå vad e-hälsa är behöver vi först förstå begreppet hälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg för att uppnå och bibehålla hälsa. E-hälsa är emellertid mer än användandet av teknik i vård och omsorg. E-hälsa är att tänka och arbeta på nya sätt.  

Välfärdsteknik är ett annat begrepp som används allt oftare. Välfärdsteknik handlar om att använda teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning.