Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Våra mål på Kulturskolan Gotland

  • ge flera ingångar till lustfyllt lärande

  • främja lusten att skapa

  • ge barn och ungdomar möjlighet att stärka sin självkänsla och tillit

  • ge varje elev möjlighet att hitta glädje i det egna skapandet

  • fördjupa upplevelser och vidga uttrycksförmågan

  • ge en meningsfull fritid

  • vara en mötesplats

  • ge möjlighet till samarbete med andra och att hitta gemensamma intressen

  • ge förståelse för kulturens historia och roll i samhället