Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tack alla som tyckt till om inre hamnen!

Publicerad 2019-04-03 14:28
Dialogen kring utvecklingen av inre hamnen i Visby är nu avslutad. Cirka 350 synpunkter har kommit in och ska nu sammanställas.

Under februari och mars genomfördes en enkätundersökning för att ta reda på vad som är bra med inre hamnen i Visby och vad som kan förbättras. De cirka 350 synpunkterna som kommit in ska nu sammanställas och användas som underlag i det fortsatta arbetet med att utveckla området.

Under våren 2019 kommer regionen arbeta fram förslag för att tillföra nya verksamheter, spännande arkitektur och trevliga platser, tillgängliga för alla.

Stor tack till alla som tyckte till om inre hamnen!