Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Carina Mellin och hennes kollega testar att cykla i Stockholm med hjälp av välfärdsteknik.

”Vi har startat en välfärdsteknik-grupp på vårt jobb”

Publicerad 2019-04-02 16:46
Entusiasmen är stor efter testperioden med välfärdsteknik inom förvaltningen.

Tack vare statliga stimulansmedel har särskilda boenden runt om på Gotland fått pröva olika typer av välfärdsteknik under våren.

Produkterna har testats på personer med demenssjukdom med hjälp av medarbetare som jobbar där.

Det har handlat om alltifrån GPS-sändare och digital nattillsyn till digitala terapihundar. På tisdagen arrangerades en eftermiddag om välfärdsteknik på Visborg för att gå igenom vad testerna har givit för resultat.

- Tanken med projektet 3S, stimulera, sporra, sprida, har varit att höja medarbetarnas kunskaper och användande av välfärdsteknik, säger projektledaren Fredrik Westergaard.

Och han är nöjd med resultatet.

- Hela 23 produkter har testats och en majoritet av medarbetare svarar att man kan se en nytta av produkterna, både för brukarna och för verksamheten.

Socialdirektör Marica Gardell inledde dagen. Hon var glad över att det här är ett projekt som engagerat både särskilda boenden i regionens regi och privata utförare.

- Och det handlar inte om att byta ut medarbetare mot robotar. Det handlar om att komplettera och se möjligheter både för vår kompetensförsörjning och för våra brukare, dem vi är till för.

En av dem som var med under dagen var Mathias Molander, undersköterska på Stuxgården i Fårösund.

- Det har varit en intressant eftermiddag och roligt att ta del av utvärderingarna av alla produkter.

Mathias Molander är en av dem som driver utvecklingen med välfärdsteknik på sin arbetsplats.

- Vi har startat en välfärdsteknik-grupp på vårt jobb och har välfärdsteknik som en punkt på varje APT, säger Mathias Molander.

Nu ska utvärderingarna sammanställas och sedan kommer en plan kring arbetet framåt att tas fram.

Socialförvaltningen har även startat ett nytt projekt där det handlar om att kompetensutveckla medarbetare i digitalisering. Mer information om det kommer längre fram.


Mathias Molander visade ett lyfthjälpmedel.


Anna-Lena Pettersson prövade en matningsrobot.