Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dialogmöte: Hur tar vi hand om världsarvsstaden Visby?

Som en del av arbetet med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby arrangeras ett dialogmöte för att samla in idéer och synpunkter kring världsarvets långsiktiga omhändertagande.

Under dialogmötet varvas presentationer om alltifrån ringmuren, ruinerna och vallgravarna till stadsbebyggelsen med öppna diskussioner för att samla in olika perspektiv kring hur Visbys unika kvalitéer ska tas om hand:

  • Vilka brister finns idag med dagens skydd, vård och förvaltning?
  • Vem ska äga och ta hand om ringmuren?
  • Hur ska ruinerna användas hållbart?
  • Hur säkerställer vi en bevarandeledd utveckling?

Mötet vänder sig till en bred grupp intressenter av såväl boende och verksamma som politiker, sakkunniga, fastighetsägare, hantverkare, m.fl.

O.S.A. senast den 5 april: maria.james@gotland.se eller kristin.lofstrand@lanstyrelsen.se

Tid: 10 april 2019, kl. 16:00-18:30

Plats: Aulan i Donnerska huset (Turistbyrån)