Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen anmäler tre ärenden till IVO

Publicerad 2019-04-02 08:57
Socialförvaltningen anmäler tre ärenden enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Tre missförhållanden kopplade till personer med missbruk har rapporterats enligt lex Sarah.

Nu anmäler förvaltningen ärendena till IVO. En person med ett svårt alkoholmissbruk begick självmord under pågående utredning om eventuell tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare, LVM.

Personen hade täta kontakter med både socialförvaltningen och psykiatrin inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I anmälan till IVO konstaterar socialförvaltningen att gällande rutiner till viss del inte har följts.

– Vi ser mycket allvarligt på det här och jobbar på flera sätt för att förbättra våra rutiner, säger Christina Godarve, avdelningschef på individ- och familjeomsorgen.

Avled på HVB-hem
I två fall har personer med missbruksproblematik, boende på HVB-hem på fastlandet, avlidit. Eftersom personerna var placerade på privata HVB-hem av Region Gotland gör socialförvaltningen en utredning och en anmälan enligt lex Sarah.

I de båda utredningarna konstaterar förvaltningen att de rutiner som finns kring placeringar på HVB-hem har följts.

Även de HVB-hem som är aktuella kommer att utreda dödsfallen och göra egna anmälningar enligt lex Sarah.