Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nyfiken på utbildningen till drift- och underhållstekniker?

Måndag 6 maj kl 18.00 hålls ett informationsmöte om utbildningen på Kompetenscentrum, Gesällgatan 7 i Visby. Välkommen!