Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu är årets kulturarbetsstipendiater utsedda!

Publicerad 2019-04-01 15:42
Det är Evelina Lavergren och Knut Stahle som tilldelas årets kulturarbetsstipendium. Region Gotland delar sedan 1992 ut stipendiet till unga personer som just är på väg att etablera sig inom det konstnärliga området.

I år har tio personer sökt årets kulturarbetsstipendium, till en sammanlagd summa om 268 000 kronor, och kultur- och fritidsavdelningen har beslutat att bevilja stipendium till två av dessa:
Evelina Lavergren och Knut Stahle.

Kriteriet för att få stipendiet är att det ska vara en ung person som just är i färd med att etablera sig inom det konstnärliga området, som går en/eller just har avslutat en konstnärlig högre utbildning. Stipendiesumman är 40 000 kronor och den kan utges till en eller flera stipendiater.

Evelina Lavergren studerar just nu på Falkenbergs konstskola. I sommar ska hon ställa ut här på Gotland och tänker använda stipendiesumman bland annat till material och för att rama in verk. Evelina Lavergren tilldelas 9 000 kronor.
 

Evelina Lavergren

Fotograf: Anna Haglund
 
 
Knut Stahle tillhör den nya generationen gotländska konstnärer och kommer framöver att ställa ut på Grafikgruppens galleri i Visby. Just nu är Knut intresserad av kopplingen mellan kalk och grafik och undersöker möjligheterna kring en tryckmetod där slipade kalkstenar utgör tryckytan. Knut Stahle tilldelas 30 000 kronor.


Knut Stahle

Fotograf: Nathalie Ahlstedt Mantel
 
 - I år var det lite fler sökande än vanligt, säger Madeleine Nilsson, kulturutvecklare på Region Gotland. Det är alltid roligt att se vilken bredd på unga konstnärer det finns här på ön. Det bådar gott för framtiden.

- Vi försöker alltid hitta sökande som presenterar intressanta och angelägna projekt och som inte tidigare fått något stöd av oss. Vi hoppas att årets båda stipendiater kommer att ha stor hjälp av detta stipendium.

- Det är alltid svårt att välja ut stipendiaterna när många har sökt och det är alltid så väldigt angelägna, fina, spännande och roliga projekt och idéer,
säger Madeleine Nilsson, kulturutvecklare som tillsammans med sina kollegor på kultur- och fritidsavdelningen, tar beslutet om vilka som blir stipendiater.