Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur når vi ett hållbart energisystem på Gotland?

Publicerad 2019-04-01 11:03
Regionen bjuder på webbsändning från Ljusgården i Rådhuset på Visborg onsdagen den 3 april klockan 14.30-16.00. Då är Energimyndigheten här för att göra en presentation av färdplanen för hur Gotland kan bli en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem för el, värme och transporter.

Den så kallade färdplanen har tagits fram med täta kontakter med aktörer på Gotland.

Vill du vara med på plats? Anmäl dig på länken nedan!

Presentationen börjar med fika och mingel klockan14:00. Den är öppen för alla, men lokalen tar max 130 deltagare, därför behövs anmälan. Så först till kvarn!

Välkommen!  

En länk till själva webbsändningen kommer att finnas här på gotland.se på onsdag.