Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslutat på senaste tekniska nämnden

Publicerad 2019-03-29 08:45
Nya tekniska nämnden hade möte igår. Nämnden hade vid mötet sin första votering. Det handlade om den strategiska planen och budgeten som förvaltningen lagt fram till beslut.

Nämnden sa också OK till att förvaltningen fortsätter med planerna på provpumpning efter grundvatten i Lojsta.

Ordförande Karl-Johan Boberg berättar mer: