Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Första linjen har öppnat: ”Vi tror mycket på det här”

Publicerad 2019-03-28 14:42
På torsdagen invigdes den nya mottagningen för barn och ungas psykiska hälsa – Första linjen.


Till Fortunagatan 1 i Visby kan barn, unga och deras föräldrar komma om de behöver råd och stöd kring frågor om psykisk hälsa.

- Den som vill komma hit ringer och bokar en tid på telefonnummer 0498- 26 80 86. Vi svarar ett par timmar varje dag. Man kan annars lämna ett meddelande på telefonsvararen, säger Jenny Apoy Söderdahl, samordnare på Första linjen.

Det ska vara enkelt att få en första hjälp när barn och unga känner sig oroliga eller mår psykiskt dåligt. Och det ska vara bara en kontaktväg in. Det är tanken bakom samarbetet mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården som nu startat i projektform.

På Fortunagatan 1 invigdes på torsdagen den nya mottagningen där sex medarbetare från både sjukvården och socialtjänsten kommer att jobba. Flera samtalsrum och ett stort väntrum med leksaker väntar besökarna.

- Vi tror mycket på det här. Avsikten är att så tidigt som möjligt upptäcka och bryta mönster som inte är bra för barn och ungdomar mellan 6 och 17 år, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).

Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden, Mats-Ola Rödén (L) invigningstalade tillsammans med Rolf Öström.

- Det har aldrig varit lätt att vara barn eller tonåring men på ett sätt känns det som att det är svårare nu än någonsin. Därför är vi så oerhört glada över att vi nu står här och har kommit så här långt, säger Mats-Ola Rödén.

Som en invigningsceremoni knöts två sidenband ihop av en representant från varje förvaltning; Kjell Gardarfve, enhetschef på familjestödsenheten och Maria Ten Siethoff, enhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin.