Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu öppnar vi Första linjen - en mottagning för barn och ungas psykiska hälsa

Publicerad 2019-03-27 16:29
Nu slår vi upp portarna för vår nya mottagning där barn och unga och deras föräldrar kan få råd och hjälp.

– Med första linjen blir det en enkel väg in, säger Mats-Ola Rödén (L), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

På torsdagen den 28/3 inviger hälso- och sjukvården tillsammans med socialtjänsten mottagningen Första linjen i Visby.

Kom och hör mer om vår verksamhet och lyssna till invigningstal av nämndordförandena. Vi håller också öppet hus för allmänheten denna dag.

– I en tid då vi märker att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar känns det här extra viktigt, säger Rolf Öström (M), ordförande i socialnämnden.

Plats: Fortunagatan 1, Visby
Tid: Torsdagen den 28 mars, klockan 10.30