Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nominera någon till årets ungdomsledarpris!

Publicerad 2019-03-26 11:27
Känner du någon som bör få Region Gotlands ungdomsledarpris? Eller tycker du att du själv bör ha det? Nu är det fritt fram att nominera och söka!

Region Gotlands ungdomsledarpris på 10 000 kronor är avsett som stimulans till en ideellt arbetande ledare verksam inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland. Alla som arbetar ideellt med ungdomsarbete kan söka. En privatperson kan söka priset för egen del och en förening eller distriktsorganisation kan söka för medlems räkning.

Sista dag för inlämnande av ansökan är den 15 april. Ansökningsblankett och mer information hämtas på https://etjanst.gotland.se under rubriken kultur- och fritid eller genom att kontakta kultur- och fritidsavdelningen, Malin Sjöstedt, telefon 26 96 76, e-post: forening@gotland.se