Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fordonsfrukost 17 maj

Nu bjuder vi in till vår populära fordonsfrukost igen! Ett morgonsseminarium för gotländska företagare med information om fossilfria fordon och alternativa drivmedel.

Sveriges mål är att klimatpåverkan från transporter ska ha minskat med 70 procent fram till 2030. Hur klarar vi det på Gotland?  Vad ska man tänka på?

Välkommen till en inspirerande frukost för gotländska företagare med information om fossilfria fordon och alternativa drivmedel. Vi ses på Scandic Hotel Visby.

Tillsammans skapar vi framtidens Gotland!

ARRANGÖR
Bakom arrangemanget står projekten Ratta Grönt och Fossilfri Framfart som båda verkar för att få gotländska företagare att byta till fossilfria fordon.

Gotländska bilhandlare finns på plats!

TID OCH PLATS
Fredag 17 maj klockan 08.30-09.30
Scandic Hotel
Färjeleden 3, Visby

ANMÄLAN
Anmäl er senast den 15 maj till rattagront@gotland.se

KOSTNAD
Arrangemanget är kostnadsfritt för gotländska företagare och vi bjuder på frukost och föreläsning.

Begränsat antal platser. Max två deltagare per företag. Outnyttjade platser debiteras.

VARMT VÄLKOMNA!