Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Partnerskap ska stödja ensamkommande

Publicerad 2019-03-26 08:51
Region Gotland och Röda Korset Gotland har ingått ett partnerskap för att stödja ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år. Förra veckan träffades parterna för att närmare diskutera samarbetet.

Ensamkommande ungdomar som hunnit fylla 18 under sin tid som asylsökande, eller som blivit medicinskt åldersbestämda som över 18 år, har sällan rätt till insats från socialtjänsten i form av stödboende. Sedan slutet av 2017 har Röda Korset Gotland ansvarat för att samordna stöd och boende för den här gruppen, med finansiering från flera olika håll. Däribland Region Gotland, som i sin tur fått tillfälliga kommunbidrag från Migrationsverket.

– Röda Korset gör en utmärkt insats för att hjälpa de här ungdomarna och det är bra för alla inblandade att vårt samarbete får fastare ramar, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

Målet med partnerskapet är att de ungdomar som väntar på besked på sin asylansökan ska få någonstans att bo och kunna få psykosocialt stöd från Röda Korset. De som fått tillstånd att stanna för gymnasiestudier ska få stöd i kontakterna med relevanta myndigheter och institutioner för at kunna etablera sig på Gotland.

Partnerskapet varar året ut och i januari 2020 ska det utvärderas.