Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfällig omflyttning av hållplatser på Visby busstation

Publicerad 2019-03-20 12:40
Markarbete utförs för att förbättra hållplatserna på Visby busstation. Arbetet startar den 20 mars och kommer att pågå under cirka en månad.

Det innebär att din hållplats flyttas tillfälligt när markarbetet pågår vid just din hållplats. Anslag på väntkurerna visar den tillfälliga hållplatsen för din linje.

Markarbetet berör endast landsbygdstrafikens hållplatser.