Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hus med historia – om fastighetsforskning

Välkommen på en introduktion i fastighetsforskning på Arkivcentrum Gotland på torsdag 21 mars klockan 13.15.

Hur kan man forska om ett hus och i en fastighets historia? Vilka har bott i huset? Vem ägde marken? Hur har huset sett ut? Vi berättar om vilka uppgifter som är möjliga att hitta i våra arkiv och hur man går till väga.

Arrangör: Regionarkivet och Landsarkivet

Välkommen till Arkivcentrum på Broväg i Visby!