Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på mötesdeltagare och föreläsare på kunskapsdagen i Ljusgården på Visborg

Styrning och digitalisering på schemat när regionen och universitetet möttes

Publicerad 2019-03-18 16:01
Frågor som ”tjänstemannarollen i en politiskt styrd verksamhet – hur hantera komplexitet, elaka problem och etiskt korstryck” och ”digitalisering kräver ledarskap – är du redo” stod på schemat under måndagen när delar av Region Gotland och Uppsala Universitet möttes för en gemensam kunskapsdag.

Under måndagen samlades cirka 45 personer (medarbetare från universitetet och regionen samt politiker från regionstyrelsen) för att ta del av föreläsningar om ”tjänstemannarollen i en politiskt styrd verksamhet” och ”digitalisering kräver ledarskap”. Det var en kunskapsdag, arrangerad av Region Gotland i samarbete med Uppsala Universitet.

Under förmiddagen föreläste Bo Månsson, statsvetare, vid uppdragsutbildningen vid Uppsala Universitet och Johan Hansson, företagsekonom, institutet för personal- och företagsutveckling, IPF, vid Uppsala Universitet.

Rektorsrådet Olle Jansson och regiondirektören Peter Lindvall inledde dagen. Statsvetaren Bo Månsson var först ut av föreläsarna och pratade, bland annat, om offentlighet kontra privat, åtaganden kontra frivillighet samt om olika sätt att se på mål och effektivitet.

Under eftermiddagen föreläste Lina Emilsson, Upptech, Uppsala Universitet, och Maria Hägglund, Kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet tillsammans med Pär Ågerfalk och Jonas Sjöström från Campus Gotland. De presenterade forskning om vad organisationer behöver göra när man vill genomföra en förändring och mer specifikt en förändring som innebär digitalisering.

- Detta var andra gången vi genomförde en gemensam kunskapsdag, säger Lisa Stark, samverkansledare för partnerskapet mellan regionen och universitetet. Vi prövar oss fram för att skapa en mötesplats för samtal om hur teori används i praktiken och om hur forskningen kan bidra till att vi löser våra framtidsutmaningar på ett bättre sätt.
 

Bakgrund:
Sedan cirka två och ett halvt år tillbaka har Region Gotland och Uppsala Universitet ett så kallat partnerskapsavtal om samarbete. De tre fokusområdena i samarbetet är en attraktiv universitets-ö och utvecklingsmiljö, ömsesidigt kunskapsutbyte samt forskning och innovation.

Evenemanget/kunskapsdagen genomfördes med stöd från Tillväxtverket, Hållbara Gotland.