Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdavgifter i primärvården

I dokumentet Vårdavgifter i primärvården listas även särskilda avgifter för intyg, en åtgärd som inte räknas som sjukvård.