Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Teckande siluetter av barn.

Läget akut: Det behövs fler familjehem på Gotland

Publicerad 2019-03-18 10:46
Nu går socialförvaltningen ut med en kampanj för att få fler gotländska familjer att ställa upp som familjehem.


 

 – Läget är ganska akut, säger Ewa Hall, enhetschef för familjehemsenheten.

Just nu bor cirka 70 gotländska barn i familjehem eftersom de av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Men fler familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner behövs.

– För de flesta barn som behöver placeras är det bästa om de kan bo kvar i sin närmiljö på Gotland och gå kvar i sin skola. Det underlättar också kontakten med föräldrarna, säger Matilda Snoder, familjehemssekreterare.

Ibland tvingas socialtjänsten till placeringar på fastlandet för att det inte finns tillräckligt många familjehem på Gotland.

Under kampanjen som sätter igång nu kommer filmer visas i sociala medier. Det blir även annonser i tidningarna och information på andra sätt ute i samhället.