Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Återkallade anslag hotar klimatarbetet

Publicerad 2019-03-15 14:35
Beskedet att Energimyndigheten minskar sina anslag kommer samtidigt som Region Gotland startar ett nytt projekt vars finansiering nu är oklar. Regionledningen tar frågan till regeringen.

Projektet Ratta Grönt syftar till att förmå gotländska företagare att byta till fossilfria fordon, och i går inleddes Ratta Grönt med ett fullsatt elbilsseminarium i Rådhuset. Samtidigt kom i dag beskedet att Energimyndigheten återkallar redan beslutade anslag inom den så kallade utökade energi- och klimatrådgivningen.

– Det här slår hårt mot trovärdigheten i det bokstavligen livsviktiga arbetet med att ställa om till ett fossilfritt och klimatneutralt samhälle. Det är dessutom en helt oacceptabel ryckighet. Gotland är utpekat av regeringen som pilotområde i omställningen, då kan inte Energimyndigheten plötsligt dra tillbaka finansieringen av redan beslutade projekt som är avgörande för genomförandet, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) som i dag tillsammans med regiondirektör Peter Lindvall skickat ett brev till energiminister Anders Ygeman.

I brevet kräver Region Gotland att regeringen säkrar finansieringen av projekt som är knutna till regeringsuppdraget. Konkret handlar det i det här fallet om ungefär en miljon kronor för 2019-2020, plus omkring en kvarts miljon kronor outnyttjade pengar från 2018 som nu används till utbildningsinsatser.