Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ingen generell ledighet för elever som skolstrejkar

Publicerad 2019-03-15 09:42
Under fredagen den 15 mars genomför Fridays for Future en manifestation kallad ”Skolstrejk för klimatet”. Det förekommer felaktiga uppgifter i media och sociala medier att eleverna i kommunala skolan getts ledighet på grund av manifestationen. Det stämmer inte.

I samband med en konferens för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens chefer och rektorer under tisdagen enades man om ett gemensamt sätt att se på manifestationen för klimatet. Förvaltningsledningen med utbildningsdirektör Anders Jolby i spetsen är i grunden positiva till elevernas engagemang och uppmuntrar att eleverna tar ställning i globala frågor om hållbar utveckling. Det är också en viktig del utifrån skolans demokratiska uppdrag.

Ingen undervisning har ställts in på grund av evenemanget, utan undervisningen har genomförts enligt schema, under tiden för manifestationen. En del skolor har valt att göra studiebesök på manifestationen som en del av undervisningen under skoldagen och som en del i skolans demokratiuppdrag. Bland annat klasser från Solbergaskolan. En del föräldrar har sökt ledighet för sina barn, för självständigt deltagande i manifestationen och fått det.

Gymnasieelever som valt att delta självständigt kommer inte att få ogiltig frånvaro mellan klockan 10.00 och 13.00. En del undervisningsgrupper från Wisbygymnasiet har även de gjort studiebesök på manifestationen tillsammans med sina lärare, som en del av undervisningen. Det förhållningssätt som valts kring frånvaro gäller just denna gång och inte per automatik framåt om fler manifestationer genomförs. Det är ytterst varje rektor som beslutar i frågan.

Vad är det som gäller kring ledighet?

Elever i grundskolan och gymnasieskolan kan få ledigt för enskild angelägenhet. Rektorn gör då en bedömning av elevens situation och förhållanden och fattar beslut om ledighet i varje enskilt fall.

Texten har korrigerats utifrån att skolorna, valt olika förhållningssätt (13:54). 

Läs mer om ledighet hos Skolverket