Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbud över hela ön från 1 april

Från och med måndagen den 1 april införs bevattningsförbud över hela ön. Detta gäller för abonnenter som är kopplade till Region Gotlands vattenledningsnät, men alla som har enskilda vattentäkter uppmanas till att spara på vattnet!

De stora vattenmagasinen på Gotland har inte återhämtat sig efter fjolåret. Nivån i dessa magasin är fortfarande mycket under det normala. Just nu är dessutom vattennivån i Tingstäde träsk lägre jämfört med samma tid ett normalt år.

Nederbörden på Gotland ifjol var också under det normala. Till exempel i Visby uppmättes under 2018 endast 431 mm nederbörd, vilket är mycket under det normala som är cirka 600 mm.

Detta gäller från 1 april

Med ovanstående som underlag bedömer Region Gotland att ett bevattningsförbud behövs för hela Gotland från den 1 april.

Förbudet gäller:

  • Bevattning med spridare eller slang (ej heller droppbevattning). Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna.
  • Biltvätt med slang.
  • Spa/pool/bassänger får inte fyllas på med kommunalt dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller enligt ABVA - Allmänna bestämmelser för brukare av Gotlands Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - vilken innehåller vissa regler om hur en allmän VA-anläggning ska användas enligt Vattentjänstlagen.

Nya bräckvattenverket

Nya bräckvattenverket på södra Gotland kommer i sommar att leverera vatten till delar av södra ön. Även om det nya ledningsnätet från södra ön till Visby då inte är klart, så kommer verket att vara till stöd för Visbys dricksvattenförsörjning. Detta genom att Region Gotland inte behöver pumpa lika stor mängder vatten söderut som tidigare år.

Smarta tips!

Dricksvattnet är viktigaste livsmedlet. Därför behöver vi alla hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

  1. Duscha snabbt istället för att bada i badkar.
  2. Samla in regnvatten i tunnor om du har möjlighet och vattna sedan med kanna.
  3. Om dammet måste sköljas av bilen, använd hink.
  4. Fyll poolen med saltvatten.
  5. Kan man så är det bra att sprida vattenanvändandet över dygnet.

Enskilda brunnar

Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma, så även de med enskilda brunnar behöver spara.