Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från Akutmottagningen

Första fasen av om- och tillbyggnaden av Akutmottagningen har inletts

Publicerad 2019-03-15 06:41
I slutet av februari signerade regionen kontraktet med entreprenören Nybergs och därmed inleds fas 1 i bygget med utredning, planering och projektering.

Nya Akuten ska ge förutsättningar för rätt vård i rätt tid på rätt plats genom ett säkert, tryggt och effektivt flöde. Slutlig tidplan och budget kommer att fastställas under fas 1, vilken förväntas pågå hela 2019. Förhoppningen är en byggstart i början av 2020.

Byggnation ska ske med verksamhet i oförminskad drift
- Akutmottagningen ska ha öppet och vara tillgänglig som vanligt dygnet runt under byggprojektet. Därför har samordning och dialog mellan byggprojekt och verksamhet  högsta prioritet. Dialogen inleddes redan efter att beslutet om ombyggnad togs och kommer att fortsätta under hela byggperioden, säger  Kajsa Holmström, hälso- och sjukvårdsförvaltningens projektledare. Vi inleder den första fasen med en fördjupad förstudie och projektering baserat på det behov och det flöde som vi tagit fram, det vill säga projektets gränsdragning och ansvarsfördelning mellan fastighets- och verksamhetsområdet, säger hon.

Projekteras och byggs i samverkan med totalentreprenör
- Det känns bra att det är en lokal entreprenör och att vi tillsammans med Nybergs kompetens och erfarenhet kan få till precision i såväl tidplan och budget som genomförande, säger Anders Flodman, tekniska förvaltningens projektledare med ansvar för byggtekniska frågor.

− Nybergs är både glada och stolta över att få vara en del av om- och tillbyggnaden
av akuten, då det är det andra stora partneringprojektet vi gör tillsammans med
Region Gotland. Vi har haft värdefull hjälp av NCC:s sjukhusnätverk i anbudsarbetet
för projektet, säger Thomas Olsson vd för Nybergs Entreprenad.