Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Informationsträffar i vår

Vill du veta mer om hur det är att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Under våren arrangerar vi två informationsträffar. Under träffarna får du reda på mer om vad uppdragen innebär och du kan anmäla ditt intresse.

Datum: Onsdagen den 3 april klockan 18.00-19.30, Torsdagen den 11 april klockan 18.00-19.30
Plats: Polhemsgatan 29 i Visby

Du kan redan nu kontakta oss:
Matilda Snoder: matilda.snoder@gotland.se, telefon. 0498-20 49 21.
Maria Forsberg: maria.forsberg@gotland.se, telefon. 0498-26 32 95.