Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny satsning: Anställda inom hemtjänsten får körkortsutbildning

Publicerad 2019-03-13 15:58
Socialförvaltningen satsar på att höja kompentensen bland medarbetarna och erbjuder nu gratis körkortsutbildning.

– Det här är en satsning på våra medarbetare samtidigt som vi ser ett behov för verksamheten, säger HR-chef Roger Nilsson.

Med start i vår kommer 25 anställda undersköterskor inom hemtjänsten på Gotland att få betald körkortsutbildning.

– Vi har en del anställda som inte har körkort och det begränsar både för dem och försvårar för vår planering, säger Agneta Nyström, avdelningschef för hemtjänsten.

Region Gotland har en omställningsfond där det finns öronmärkta pengar för kompetensutveckling. Satsningen finansieras med pengar från den fonden.

Kravet på den som får sin körkortsutbildning betald är att lektionerna sker på fritiden. Medarbetaren förbinder sig vid att arbeta minst två år i någon av hemtjänstgrupperna i Fårösund, Slite, Roma, Hemse, Havdhem eller Klintehamn. Slutar den anställde tidigare får denne betala tillbaka enligt en avbetalningsplan.

– Vi måste veta att vår satsning kommer till nytta inom verksamheten och därför har vi satt de kraven, säger Roger Nilsson.