Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen anmäler en händelse enligt lex Sarah

Publicerad 2019-03-13 09:14
Socialförvaltningen anmäler ett ärenden enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det var i början av året som en brukare larmade efter att ha ramlat i hemmet. En personal från hemtjänsten, som ansvarar för larm, åker till brukaren och hjälper denne upp.

Brukaren har ont och kontaktar hemtjänsten igen. När personal kommer dit upptäcker man att både brukarens arm och höft är svullna. Brukaren förs till lasarettet och opereras dagen efter för höftledsfraktur och bruten handled.

I utredningen av ärendet framkommer det brister i handhavande av trygghetslarm och att rutiner inte har följts. Efter första larmet gjordes inte en tillräcklig bedömning av brukarens hälsotillstånd.

Nu kommer rutinerna ses över och verksamheten kommer att säkra att alla medarbetare har den kunskap som krävs.