Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Cancer berör alla! Välkommen till ett dialogmöte om cancer!

Publicerad 2019-03-12 15:03
Tisdagen den 19 mars mellan klockan 18.00 och 20.00 är du som är intresserad av cancerfrågor välkommen till dialog om utvecklingen av cancervården i Stockholm och på Gotland.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har i uppdrag att utveckla cancervården. I uppdraget ingår bland annat att ta fram en regional cancerplan för 2020-2023.

På mötet kan du ta del av vad som har hänt de senaste åren inom cancervården och diskutera den framtida utvecklingen.

19 mars klockan 18-20 i Visby
Datum: 19 mars
Tid: Klockan 18.00-20.00
Plats: Rådhuset i Ljusgården, Visborgsallén 19 i Visby

Varmt välkommen att delta!