Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu är skylten för Polhemskolan uppe

Nu har skylten för nya Polhemskolan satts upp. Henrik Hammarskjöld, som är projektledare för uppbyggnaden av Polhemskolan, har fullt upp med att torgföra skolan för intresserade föräldrar och elever inför starten i höst.