Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Handläggningstider

Publicerad 2019-03-12 10:57
På grund hög inströmning av ärenden under hösten 2018 råder nu ca 6 månaders handläggningstid för ansökan om enskild avloppsanläggning.

Vi beklagar detta! Vi har nu ökat bemanningen av handläggare och hoppas komma i fas under våren/sommaren 2019.

Om du ska ansöka och inte vill stå med öppna provgropar i väntan på handläggning, går det bra att skriva i ansökan att ”provgrop grävs i samband med handläggning”.