Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Henrik Hammarskjöld, projektledare för uppbyggnaden av nya Polhemskolan

Nu är skylten för Polhemskolan uppe

Publicerad 2019-03-12 09:39
Nu har skylten för nya Polhemskolan satts upp. Henrik Hammarskjöld, som är projektledare för uppbyggnaden av Polhemskolan, har fullt upp med att torgföra skolan för intresserade föräldrar och elever inför starten i höst.

- Om jag ska våga gissa, så tror jag att vi till höstterminsstarten har någonstans mellan 50 till 60 elever. Fortfarande är det många som inte känner till att Polhemskolan finns som ett alternativ i Visby, men fler och fler föräldrar hör av sig och är nyfikna. Därför kommer vi att hålla ett nytt öppet hus där vi berättar om den nya skolan någonstans efter påsk, säger Henrik Hammarskjöld.

Upptagningsområdet för skolan är i första hand norra delen av Visby och är gemensamt med S:t Hansskolan och Norrbackaskolan, men den är sökbar för hela Gotland eftersom Region Gotland tillämpar ett fritt skolval i mån av plats. Skolan renoveras just nu för att skapa lokaler med moderna lärmiljöer. Vid starten kommer verksamhet att omfatta elever från förskoleklass till årskurs 4 och fritidshem. Årskurs 5 och 6 kommer att kopplas på senast till hösten 2020. Fullt utbyggd kommer skolan att ha närmare 200 elever ända upp till årskurs 6. 

- De naturvetenskapliga ämnena och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är en självklar del i vår undervisning och verksamhet. Vi har inlett ett samarbete med SWEDESD, det internationella centret för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet, som har arbetet med de globala målen som sitt ansvarsområde. Fenomenalen Science Center kommer också vara en samarbetspartner för skolan, säger Henrik Hammarskjöld.

Tanken är att Polhemskolan ska avlasta S:t Hansskolan och Norrbackaskolan som har ett högt elevtryck, men också andra skolor eftersom Visby växer och det råder platsbrist i Region Gotlands skolor i Visby.

- Förhoppningsvis fattar våra politiker även beslut om Alléskolan för att möta de ökade behoven av klassrum i Visby, säger Henrik Hammarskjöld.