Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Levnadsvaneskola och hälsosamtal - stöd för patienter med diabetes

Publicerad 2019-03-11 05:39
Idag, måndagen den 11 mars, inleder vårdcentralen Hemse en två veckor lång uppföljning av patienter med diabetes. Patienterna erbjuds hälsosamtal, hälsokontroll samt levnadsvaneskola i anslutning till fokusveckorna.

Patienterna kallas från en väntetidslista. Extra fokus blir det på patienter som inte uppnår målen kring långtidssocker (HbA1c), blodfetter och blodtryck.

- Bakgrunden till satsningen är att vi i det dagliga arbetet har märkt att patienter med diabetes som inte har en fast läkare har sämre värden. Vi kallar därför cirka 200 patienter från en väntelista. Vi kallar såväl de med fast läkarkontakt samt de utan fast läkarkontakt och patienterna får fylla i en hälsodeklaration, berättar  Gustaf Jörneus, distriktsläkare, nummer 3 från vänster på bilden, tillsammans med några kollegor som samlats kring en utställning som visar sockerinnehållet i vanliga livsmedel.

Patienterna får träffa en undersköterska för hälsokontroll och efterföljande hälsosamtal med en diabetessjuksköterska innan de träffar en läkare.

- Det innebär att vi har en helhetsbild av patientens nuläge samt framtida vårdbehov när vi ses. Vi kan därmed snabbt ta ställning till vilka åtgärder som behövs i samråd med patienten och planera för uppföljning, säger Gustaf Jörneus.

Strukturerat arbetssätt och levnadsvaneskola
- Det täta samarbetet i teamet bestående av undersköterska, diabetes-sjuksköterska, dietist och distriktsläkare innebär att vi på ett effektivt och strukturerat sätt kan hjälpa så många patienter som möjligt, säger Gabriella Löf, dietist på vårdcentralen. Jag bjuder in till levnadsvaneskola, en kort och kärnfull informationstimme om bra mat vid diabetes typ 2, säger hon.