Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Sissela Liljeqvist, ordförande för Läkemedelskommittén Gotland

Gotlands Läkemedelskommitté föreläser om kvinnors läkemedel

Publicerad 2019-03-08 14:13
Den 12 mars föreläser Sissela Liljeqvist, ordförande för Läkemedelskommittén och verksam som överläkare på Visby lasarett, på "Woman in Red – Visby" i regi av 1,6 miljonerklubben. En organisation som verkar för hälsa och livskvalitet för alla kvinnor.

Behöver vi fokusera på kvinnors läkemedel?
Man kan se i statistiken att det för många sjukdomar och grupper av läkemedel är skillnad mellan kvinnor och män. Om skillnaden i läkemedelsanvändningen inte stämmer med skillnaden i sjukdomsfördelningen bör man gå vidare. För de flesta läkemedel finns begräsningar, tex att man inte ska använda medicinen om man ha dålig njurfunktion. Sådana begräsningar kan förklara könsskillnaden i förskrivning, men ser man inte logiska förklaringar är det viktigt att utreda mer.

Vad kommer du att lyfta särskilt i ditt föredrag? Det är viktigt att den läkemedelsbehandling som erbjuds gotlänningar är effektiv och säker, att rätt läkemedel ges till rätt person vid rätt tillfälle. Om man på gruppnivå ser att det är stora skillnader mellan hur kvinnor och män tar mediciner, kanske det är så att kvinnorna inte alltid får en optimal behandling. Jag kommer bl.a. ge exempel på läkemedel för hjärtsjukdomar. Mediciner hjälper många som har kroniska sjukdomar, och vi i svensk vård är mycket glada över att vi idag har så bra läkemedelsbehandling att erbjuda. Ett viktigt komplement till medicinerna är det som man som patient kan göra själv för att förbättra sin hälsa och sitt mående genom hälsosamma levnadsvanor.

Vad ska till för att få till en mer jämställd läkemedelsbehandling?
Vi hoppas att stor del av den läkemedelsbehandling som ges idag är jämställd. Men det är viktigt följa med statistik. Finner man att kvinnor inte erbjuds mediciner där det är motiverat, i samma utsträckning som män, bör vården uppmärksammas och förbättras.