Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

De blev årets bästa förnyare

Publicerad 2019-03-06 16:47
Förnyelsepriset för 2018 går till Sanda fritidshem och Mikael Ringqvist för legostaden ”Sandstad”, ett lekfullt sätt att låta barn lära sig om hur samhället är uppbyggt.

Förnyelsepriset är Region Gotlands eget pris som syftar till att stimulera utvecklingsarbete och uppmärksamma goda förebilder som jobbar för att förbättra service och kvalitet i regionens verksamheter. I år var 45 bidrag nominerade, vilket är rekord. Förnyelsedagen hade i år flyttat från Ljusgården på Visborg till Ica Maxi Arena och var för första gången även öppen för allmänheten. Priset delas ut i fem priskategorier och prissumman för samtliga kategorier är 20.000 kronor. Prissumman ska användas till verksamhetsutveckling eller till medarbetarens vidareutveckling.

Vinnare av Förnyelsepriset 2018 är bidrag 41: Legostaden ”Sandstad” (Sanda fritidshem och Mikael Ringqvist, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen).

Motivering: ”Vinnaren har med kreativitet och nytänkande lyckats skapa ett stort samhällsengagemang bland våra yngre medborgare. Barn kan, vill och behöver lära sig om samhället på ett sätt som anpassas till deras åldrar och förutsättningar. Med engagemang, lekfullhet och yrkesskicklighet bekräftas varje elev vilket gör bidraget till en värdig vinnare av förnyelsepriset 2018.

Vinnare av Temapriset miljö och klimat är bidrag 1: Bättre behandling av deponigas på Visby deponi, (Lisa Larsson, teknikförvaltningen).

Motivering: ”På ett innovativt och genomtänkt sätt har arbetet skapat världsunika möjligheter att ta hand om överskottsvärme som kommer att ge oss renare luft på Gotland. Med mod, nyfikenhet och banbrytande teknik har vinnaren sett till att minska utsläppen och samtidigt leverera energi till uppvärmning. Projektet är självfinansierat genom inkomsterna av leveransen till fjärrvärmenätet. För Gotland och gotlänningarna innebär innovationen att Gotland lever upp till visionen att vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

Publikens pris utses genom SMS-röstning och i år kom drygt 4 000 röster. Av dessa röstade 904 på vinnaren som blev bidrag 7: Högby filmfestival - ett ämnesövergripande filmskapande i musik och bild som har givit skolan en positiv energi som bygger gemenskap och traditioner.

Servicepriset går till bidrag 9: E-ansökan för försörjningsstöd (stöd- och försörjningsenheten och Mari Bergström, socialförvaltningen).

Motivering: ”Från kontroll till tillit. Vinnarbidraget har genom sin lösning ökat tillgängligheten, minskat byråkratin och skapat förutsättningar för att kunna lägga tid på mer värdeskapande aktiviteter. Ett tydligt och bra exempel där digitaliseringen skapar möjligheter och förbättrar servicen för dem vi finns till för.

Kvalitetspriset går till bidrag 33: Utveckling av enhet Bygg (enheten bygg och Bo Eriksson, samhällsbyggnadsförvaltningen).

Motivering: ”Efter flera år av hög arbetsbelastning, hög personalomsättning, bristande ledarskap och ett högt tryck utifrån blev situationen ohållbar. Men med arbetsglädje och gemensamma mål kan medarbetare försätta berg, det visas tydligt i vinnarbidragets resultat. Genom effektiviseringsmål och medarbetarfokus har vinnarbidraget visat goda kvalitativa resultat för verksamhetsprocessen samtidigt som den psykosociala arbetsmiljön har stärkts.