Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gullin-priset till Ann-Sofi Söderqvist

Publicerad 2019-03-06 16:41
Lars Gullin-priset har delats ut sedan 1997 av Lars Gullin Sällskapet (LGS) i samarbete med Region Gotland samt Orkester Journalen (OJ). I år går priset till Ann-Sofi Söderqvist.

MOTIVERING LARS GULLIN PRISET 2019 

Ann-Sofi Söderqvist har alltsedan 1970-talet varit ett välbekant ansikte i Stockholms jazzvärld. Med sin trumpet har hon hörts i vitt skilda musikaliska sammanhang som Bernt Rosengrens storband, Hot Salsa, Änglaspel, Marie Bergman, för att nämna några. Med sitt känsliga lyriska spel har hon tidigt visat sin personliga touch.