Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya rutiner för färdtjänst från och med den 1 april 2019

Publicerad 2019-03-06 10:44
För färdtjänstberättigade med tidsbegränsade färdtjänsttillstånd kommer inte längre påminnelse om förnyelse av färdtjänsttillstånd att sändas ut.

Handläggningstiden kan vara upp till fyra veckor.

För beställning/köp av periodkort för färdtjänstberättigad, Länskort Plus, Förortskort Plus eller Visby kort Plus gäller periodkortet för hela kalendermånader. Beställning av periodkort ska göras månaden före periodkortet startar.

Vid osäkerhet om färdtjänsttillståndets varaktighet, för köp av periodkort eller andra frågor, kontakta teknikförvaltningens kundtjänst på telefon 0498-269000, måndag-fredag klockan 07.00-17.00 eller via e-post kollektivtrafik@gotland.se.