Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Maker tour - Mot mot nya höjder

Öka dina elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik – anmäl din klass till Maker tour – Mot nya höjder

Maker tour – Mot nya höjder är ett utbildningskoncept som gör det enkelt för dig som lärare att öka dina elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

I Maker tour – Mot nya höjder gör elever spännande utmaningar och får belöningar för sitt arbete. Skolorna får dessutom besök av en maker-buss som utbildar både elever och lärare i teknikutveckling och programmering – allt helt kostnadsfritt.

Vad vill vi?
Vi vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Varför? I framtiden kommer vår arbetsmarknad ha ett stort behov av dessa kompetens och Maker tour – Mot nya höjder är ett sätt att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Vilka är vi?
Det är många som står bakom Maker tour – Mot nya höjder. Konceptet ägs och drivs av Region Kronoberg och Tekniska museet. Det drivs tillsammans med Fenomenalen, Linnéuniversitetet och 2047 Science Center. Konceptet finns på Gotland, i Kronoberg och Gävleborg.

Läs mer om konceptet och anmäl din klass på www.gotland.motnyahojder.com.

Blogg
Läs mer om vad vi gör på vår blogg, http://makergotland.motnyahojder.com/.