Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Rasmus Wallin, Hanne Stendahl och Frida Larsson från daglig verksamhet på besök i Botkyrka.

WEBB-TV: Efter strejken: De reste till Botkyrka

Publicerad 2019-03-01 15:12
”Det här var spännande”, säger Frida Larsson, en av dem från daglig verksamhet som reste på studiebesök i veckan.

 

I höstas strejkade personer som finns inom daglig verksamhet. De ansåg att deras habiliteringsersättning är för låg.

Strejken fick stor uppmärksamhet i media och ledde till att politikerna i socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att se över ersättningen.

- Och det ledde vidare till att jag och Michael Källström, som är verksamhetsutvecklare, fick i uppdrag att tillsammans med deltagare i daglig verksamhet titta på hur andra kommuner har det, säger utvecklingsledaren Peter Åkesson.

Under hösten har de träffats i en arbetsgrupp där även Frida Larsson, Rasmus Wallin och Hanne Stendahl från daglig verksamhet ingår. Där har de diskuterat ersättningen och hur daglig verksamhet ser ut.

I veckan reste gruppen till Botkyrka kommun för att se hur det är organiserat där. Botkyrka har haft ett stort demokratiprojekt och bjudit in politiker. De har också gjort satsningar på friskvård en dag i veckan och de deltar i något som kallas Funkisfestivalen där olika dagliga verksamheter tävlar med sång och musik.

- Vi fick en inbjudan om att vara med och det måste vi fundera vidare på. Det verkade väldigt roligt, säger Peter Åkesson.

Hanne Stendahl tycker att det var spännande att utbyta erfarenheter med dem inom Botkyrkas dagliga verksamheter.

- Det är kul att lära känna nytt folk. Det var intressant att höra dem berätta.

För Frida Larsson som ledde strejken i höstas var frågan om habiliteringsersättningen den viktigaste.

- Jag tycker det låter rätt bra det de har, säger hon.

Botkyrka kommun har en högre habiliteringsersättning och även en extra ersättning inför sommaren och julen. Det arbetsgruppen fått med sig hem kommer de nu att informera politiker och förvaltningsledning om. Senare under året ska habiliteringsersättningen behandlas igen.

Den som deltar i daglig verksamhet får sin huvudsakliga försörjning via försäkringskassans aktivitetsersättning eller sjukpenning. Habiliteringsersättningen är alltså en ersättning utöver detta. I dag ligger den på 45 kronor om dagen på Gotland.