Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

VA-plan för Gotland 2018-2030

Publicerad 2019-03-01 11:22
Vattenfrågan tillhör ju allra hetaste och viktigaste frågorna för Gotland just nu.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. En väl fungerande försörjning av vatten och avlopp skapar avgörande förutsättningar för både boende och samhällsutvecklingen på ön.

Region Gotlands tekniska nämnd har beslutat om en vatten- och avloppsplan (VA-plan) som gäller åren 2018-2030. VA-planen med dess bilagor finns nu utlagd via länken nedan. Det är en mycket omfattande plan på totalt närmare 500 sidor. Därför finns även en 4-sidig sammanfattning.