Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning i Regionens VA installationer för entreprenörer

Publicerad 2019-03-01 09:07
Region Gotland anordnar en godkännandeutbildning för anslutning mot Region Gotlands Vatten- och Avloppsledningsnät.

Utbildningen äger rum den 14 mars.