Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Var med och bygg upp nya Polhemskolan från grunden

Publicerad 2019-02-28 13:54
Vill du jobba på Gotlands nyaste grundskola, som har en naturvetenskaplig profil och där arbetet med FN:s globala mål för hållbarhet finns integrerad i undervisningen?

Just nu söker vi lärare och en fritidspedagog som vill vara med och bygga upp nya Polhemskolan i norra Visby från grunden. Skolbyggnaden, som tidigare inrymt delar av Wisbygymnasiet, renoveras just nu för att skapa moderna lärmiljöer som är anpassade för grundskolan.

Verksamheten startar höstterminen 2019 och kommer till att börja med att omfatta från förskoleklass upp till årskurs 4 samt fritidshem. När renoveringen av mellanstadielokalerna är färdiga kommer skolan att omfatta elever upp till årskurs 6. 

Läs mer om lärarjobben

Läs mer om jobbet som fritidspedagog

Läs mer om Polhemskolan