Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbilda dig till samhällslots

Publicerad 2019-02-28 09:39
Vill du använda dina språkkunskaper i arabiska, tigrinja, somaliska, dari, thai, urdu eller kurdiska för att hjälpa nyanlända in i den svenska skolan och det svenska samhället?
Den 2 april startar en åtta veckor lång orienteringskurs på 100 poäng på Kompetenscentrum Gotland. Sista ansökningsdag är den 25 mars.
 
Lägsta förkunskapskrav är betyg från SFI D eller motsvarande. Hänsyn kommer att tas till fördelning av språk, kön och ålder vid antagningen.
 
Läs mer och ansök via www.gotland.se/samhallslots