Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Man gungar en liten pojke.

Så förändras stödet till män med problem

Publicerad 2019-02-26 15:12
"Vi måste prioritera i en allt tuffare ekonomisk verklighet och därför omfördelar vi våra resurser", säger Christina Godarve, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen.

För att fånga män som hade problem med sin aggressivitet inom familjen startades för drygt tio år sedan mottagningen Mansforum.

Dit har män sedan dess kunnat komma för bokade samtal. Med åren har verksamheten breddats och samtalen har också rört samlevnadsproblem, bekymmer med mansrollen och tvister i umgänge med barnen.

Under den senaste tiden har trycket på Mansforum minskat och därför omorganiseras nu verksamheten och Mansforum i sin nuvarande form försvinner.

- Vi måste också prioritera i en allt tuffare ekonomisk verklighet och därför omfördelar vi våra resurser, säger Christina Godarve, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen.

Män som har problem i sitt föräldraskap kommer framöver att kunna kontakta Första linjen, en mottagning för barn och deras föräldrar kring psykisk hälsa, som startar under våren.

Män som har problem med sin aggressivitet och är så kallade våldsutövare i familjen eller i samhället kommer att fångas upp inom familjestödsenheten.

- Där ska vi jobba med ATV, en metod för alternativ till våld, säger Christina Godarve.

Den del av Mansforum som mötte upp kring allmänna råd och stöttning till vuxna män försvinner nu.

- Det handlar om att vi måste prioritera, säger Christina Godarve.