Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfällig indragning av hållplats Cementa i Slite

Publicerad 2019-02-26 14:04
I samband med ett VA-arbete längs Apoteksgatan i Slite kommer hållplatsen Cementa temporärt bli indragen.

Arbetet startar den 27 februari och beräknas pågå till den 4 mars. Tills vidare erbjuds på- och avstigning i korsningen Skolgatan/Apoteksgatan.