Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen på workshops med Genusfotografen den 8 mars

Publicerad 2019-02-26 11:57
Region Gotland bjuder in till två tänkvärda workshops med genusfotografen Tomas Gunnarsson, där vi får möjlighet att utmanas och vända på perspektiven kring genus och normer i bild och text.

Förmiddagens workshop fokuserar främst på bild och är en repris på den workshop Region Gotland anordnade under hösten. Nu har du som missade första tillfället alltså möjlighet att komma med. Vi utlovar både eftertänksamhet, aha-upplevelser, pinsamt självrannsakande och skratt.

Här gästar även fotografen Tommy Söderlund och möjligtvis även årets lucia på Gotland, utifrån det uppmärksammade fotot på luciorna.

Tid: Klockan 09.15 - 12.00

Plats: Ljusgården, Visborg

Anmälan: Senast den 4 mars. Begränsat antal platser. Här anmäler du dig till workshop med Genusfotografen förmiddagen den 8 mars

Målgrupp: Anställda inom Region Gotland, men alla intresserade är välkomna. Anmäl dig för plats, kaffe och tilltugg.

Tillgänglighet: Funktionsanpassad toalett och hörslinga finns i anslutning till lokalen.För dig som specifikt arbetar med kommunikation via text anordnar vi även en workshop på eftermiddagen, där vi tillsammans med genusfotografen Tomas Gunnarsson ägnar oss åt temat text och genus. I denna workshop kommer språket att stå i centrum.

Det innebär affärsnytta för dig i din verksamhet att alla känner sig välkomna och inkluderade. Bilden av Gotland formar vi gemensamt, i bild, ord och handling. Välkommen till ännu ett tillfälle där vi tillsammans får utmanas, skratta och vända på perspektiven.

Tid: Klockan 13.00-16.00

Plats: Ljusgården, Visborg

Anmälan: Senast den 1 mars. Begränsat antal platser. Anmäl dig till Katrin Rindlaug på e-post katrin.rindlaug@gotland.se

Målgrupp: De som arbetar i branscher där du specifikt arbetar med kommunikation i text. Anmäl dig för plats, kaffe och smörgås.

Tillgänglighet: Funktionsanpassad toalett och hörslinga finns i anslutning till lokalen.